Paramı Yönetebiliyorum Projesi kapsamında düzenlenen FİNFEST (Finansal Okuryazarlık Festivali) 17 Ekim 2020 tarihinde online olarak gerçekleşti. 17 Ekim “Dünya Yoksullukla Mücadele Günü”nde düzenlenen etkinlikte yoksullukla mücadele konusunda, sektörel ve ulusal bakış açıları ile çözüm önerileri konuşuldu. Pandemi şartlarından dolayı online olarak planlanan etkinliğe toplam 66.000 kişi katılım gösterdi.

Bireyleri, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirerek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Habitat Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Visa Türkiye ortaklığı ve 30 üye banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle yürütülen “Paramı Yönetebiliyorum Projesi” kapsamında ilki düzenlenen FİNFEST’te yoksullukla mücadele konusunda sektörel ve ulusal bakış açıları ile çözüm önerileri konuşuldu. 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde düzenlenen etkinlik Finansal Bilinç Programı Direktörü Hande Yavaşça’nın moderasyonunda Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ve UNDP Özel Sektör Programı Yöneticisi Hansın Doğan’ın katıldığı “Yoksullukla Mücadelede Sektörel Bakış” oturumu ile başladı. 11 yıldır devam eden ve birçok ülkede iyi uygulama örneği olarak gösterilen “Paramı Yönetebiliyorum” Projesi’nden, süreç içerisinde proje kapsamında yapılan çalışmalardan ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan etkisinden konuşuldu. Hansın Doğan konuşmasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleşmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum alanında çalışan kurumların birlikte hareket etmeleri gerektiğine değindi. Yoksullukla mücadelenin sadece ekonomik büyüme ve ekonomik refah düzeyinin artması olarak algılanmaması gerektiğini, aynı zamanda demokratikleşme yönünün de olduğunu belirten Sezai Hazır, Dernek olarak bütün çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmaya destek olmayı amaçladıklarını ve bu amaçların gerçekleşmesi için sivil toplumun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. 

“Dünyada Yoksullukla Mücadele Yaklaşımları” oturumda ise Finansal Bilinç Programı Proje Yöneticisi Fatih Görünü’nün konuğu AFLATOUN Avrupa ve Orta Asya Program Yöneticisi Tetiana van Waveren-Valkova, pandemi öncesi ekonomik olarak zorluk yaşayan ailelerde 700 milyon çocuğun olduğunu ve bu sayının pandemi sonrası artacağını ve bu nedenle yoksullukla mücadelede gençler ile çocukların sosyoekonomik olarak güçlendirilmesi gerektiğine değindi. Etkinlik, Finansal Bilinç Programı Operasyon Koordinatörü Uğurcan Top’un moderasyonunda gerçekleşen “Amaç:1 – Atık:0” oturumu ile devam etti. Oyuncu ve aynı zamanda TRT Belgesel Sıfır Atık Programı sunucusu Doğan Akdoğan’ın konuk olduğu oturumda bir kavram olan, sonrasında bir felsefeye dönüşen “Sıfır Atık” felsefesinden, israf konusundan bahsedildi ve bunu önlemek için bireysel olarak neler yapılabileceği konuları konuşuldu. Sonrasında “Yoksullukla Mücadelede Eğitim Yaklaşımları” oturumunda ise Öğretmen Akademisi’nden uzman eğitimciler Dinçer Demir ve Engin Güven konuk oldu. Pandemi döneminde eğitime erişim olanaklarının yeniden konuşulmaya başlandığını belirten Güven, yoksullukla mücadelede eğitim konusunun en önemli faktörlerden biri olduğunu dile getirdi. Dinçer Demir ise yoksullukla mücadelede bütüncül bir yaklaşım olması gerektiğini belirtti. FİNFEST, “Gıda İsrafı ve Döngüsel Ekonomi” oturumu ile devam etti. Finansal Bilinç Programı Operasyon Koordinatörü Hasan Basri Cihan’ın moderasyonunda gerçekleşen oturumun konukları Yemek Mucidi ve Yazar Refika Birgül ile Döngüsel Ekonomi Kooperatifi Kurucu Ortağı Berna Kırcı Aşıroğlu’ydu. Bu oturumda gıda israfının boyutları, döngüsel ekonomi kavramı ve bu konuda alınabilecek önlemler konuşuldu. Finansal Okuryazarlık Festivali’nin “Kriz Dönemi Uyum Süreci” adlı son oturumunda ise Finansal Bilinç Programı Eğitim Koordinatörü Elif Göknur Bal’ın konuğu Trapez Danışmanlık Kurucusu Eğitmen Şebnem Tezcan ile kriz dönemleri hakkında konuşuldu. Farkındalığın arttığı bir dönemden geçtiğimizi söyleyen Şebnem Tezcan, zorlu süreçleri bir arada kalarak ve dayanışma içerisinde atlatabileceğimizi dile getirdi.

Habitat Derneği