UNICEF ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen ve Türkiye’de yaşayan 15-24 yaş aralığındaki Türk ve yabancı uyruklu gençlerin dijital yetkinliklerini ve sosyal girişimcilik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Geleceği Eşitle Projesi DigitalMasters Academy kapsamında Python Eğitimi düzenlenecektir.

Geleceği Eşitle Projesi Digital Masters Academy kapsamında düzenlenecek olan eğitim, 10 Eylül- 13 Kasım 2022 tarihleri arasında her hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) 15-24 yaş aralığındaki Türk ve yabancı uyruklu genç kız ve kadınlar ile birlikte gerçekleştirilecektir.

Eğitim içeriği: 

1 – Neden Python ve Python Kurulumu

2 – Python Veri Türleri ve Matematiksel İşlemler

3 – Python da Print() Fonksiyonu

4 – Python Yorum Satırı

5 – Python Kullanıcıdan Bilgi Alma

6 – Python Koşul İfadeleri

7 – Python Döngüler

8 – Python Liste ve Listenin Metotları

9 – Python Tuple(Demetler) ve Metotları

10 – Python Dictionary(Sözlük) ve Metotları

11 – Python Set( Küme) ve Frozenset (Kısıtlanmış Küme)

12 – Python Karakter Dizileri

13 – Python Hata Yakalama ve İstisnalar

14 – Python Dosya İşlemleri

15 – Python ile Veritabanı İşlemleri(SQLite)

16 – Python Fonksiyonlar

17 – Python Global ve Yerel Değişkenler

18 – Python Lambda Fonksiyonu

19 – Python Gömülü Fonksiyonlar(Map, Reduce, Filter, Zip)

20 – Python Fonksiyonlar *args ve **kwargs Yapısı

21 – Python Nesne Tabanlı Programlama(OOP)

22 – Python Encapsulation (Kapsülleme)

23 – Python Inheritance (Miras Alma)

24 – Python Multiple Inheritance (Çoklu Miras Alma)

25- Python Modüller

26- Python Web Programlama ve Flask Framework

27- Python ile Yapay Zeka Uygulamaları

28- Python ile Makine Öğrenmesi Uygulamaları

29- Python ile Uygulama Örnekleri

Kimler eğitime katılabilir?

  • 15-24 yaş aralığındaki Türk ve yabancı uyruklu genç kız ve kadınların Python Eğitimi’ne başvuru yapmalarını bekliyoruz.

NOT: Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Başvurular Türkiye’nin 81 iline açıktır.

Python Eğitimi’nin detayları nelerdir?

  • Eğitim dili Türkçe olup Arapça simultane çeviri desteği sağlanacaktır.
  • Eğitim tamamen ücretsizdir.
  • Zoom platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşecek eğitim, 20 gün her hafta sonu olacak şekilde (120 saat) sürecektir.
  • Tüm eğitim programına eksiksiz katılan ve eğitim sonunda düzenlenecek olan sınavda başarılı olan katılımcılara başarı belgesi verilecektir.

Eğitim Tarihleri: 10 Eylül- 13 Kasım 2022

Eğitim Saati: 10:00-17:00 Her hafta sonu (Cumartesi ve Pazar)

Son Başvuru Tarihi: 4 Eylül 2022 saat 23:59

 

Proje hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve eğitim sürecine dair her türlü sorunuzun cevabı için gelecegiesitle@hd-old.trial.works adresine e-posta atabilirsiniz.

Python Training will be organized within the scope of Digital Masters Academy, which is implemented within Equalize the Future Project. This project is carried out in partnership with UNICEF and Habitat Association. It aims to improve the digital competencies and social entrepreneurship skills of Turkish and non-turkish youth between the ages of 15-24 living in Turkey.

The training will be held every weekend (Saturday and Sunday) between September 10 and November 13, 2022 with Turkish and foreign young girls and women between the ages of 15-24.

Training Contents:

1 – Why Python and Python Installation

2 – Python Data Types and Mathematical Operations

3 – Print() Function in Python

4 – Python Comment Line

5 – Getting Information from Python User

6 – Python Conditional Expressions

7 – Python Loops

8 – Python List and Methods of List

9 – Python Tuples and Methods

10 – Python Dictionary and Methods

11 – Python Set (Set) and Frozenset (Constrained Set)

12 – Python Strings

13 – Python Error Handling and Exceptions

14 – Python File Operations

15 – Database Operations with Python (SQLite)

16 – Python Functions

17 – Python Global and Local Variables

18 – Python Lambda Function

19 – Python Embedded Functions (Map, Reduce, Filter, Zip)

20 – Python Functions *args and **kwargs Structure

21 – Python Object Oriented Programming (OOP)

22 – Python Encapsulation

23 – Python Inheritance

24 – Python Multiple Inheritance

25- Python Modules

26- Python Web Programming and Flask Framework

27- Artificial Intelligence Applications with Python

28- Machine Learning Applications with Python

29- Application Examples with Python

Who can attend the training?

We are waiting for Turkish and foreign young girls and women between the ages of 15-24 to apply for Python Training.

NOTE: The quota is limited to 30 people. Applications are open to 81 provinces of Turkey.

What are the details of the Python Training?

  • The training language is Turkish and simultaneous translation support will be provided in Arabic.
  • The training is entirely free of charge.
  • The training, which will take place online through the Zoom platform, will last 20 days (120 hours) every weekend.
  • A certificate of achievement will be given to the participants who fully participate in the entire training program and are successful in the exam to be held at the end of the training.

Training Dates: September 10 – November 13, 2022

Training Hours: 10:00-17:00 Every weekend (Saturday and Sunday)

Application Deadline: September 4, 2022 at 23:59

 

You can send an e-mail to gelecegiesitle@hd-old.trial.works for detailed information about the project and any questions you may have about the training process.