UNICEF ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen ve Türkiye’de yaşayan 15-24 yaş aralığındaki Türk ve yabancı gençlerin dijital yetkinliklerini ve sosyal girişimcilik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Geleceği Eşitle Projesi kapsamında Google Araçları Eğitmen Eğitimi, 9-10-11-12 Şubat 2023tarihleri arasında düzenlenecektir.

Sen de gençlerin dijital teknolojileri kullanma yetkinliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmaya yardımcı olmak istiyorsan, Google Araçları Eğitmen Eğitimine hemen başvur!

Eğitim içeriği

 • Google Drive
 • Google Analytics
 • Google Slides
 • Google Forms
 • Google Domains
 • Google Sites
 • Google Ads

Kimler eğitmen olabilir?

 • Gönüllü olarak proje eğitmeni olma motivasyonuna sahip,
 • Projeye zaman ayırabilecek,
 • Temel teknoloji bilgisine sahip,
 • Sunum ve iletişim becerisi olan,
 • Verdiği eğitimleri raporlayabilecek,

15-24 yaş aralığındaki Türk ve yabancı gençlerin Eğitmen Eğitimi’ne başvuru yapmalarını bekliyoruz.

NOT: Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır. Başvurular Türkiye’nin 81 iline açıktır.

Gönüllü eğitmenlerin sorumlulukları nelerdir?

Gönüllü eğitmenlerden, proje ekibiyle iş birliği içerisinde çalışarak aldıkları eğitmen eğitimi doğrultusunda her ay en az 2 eğitim düzenlemeleri, eğitimi yaygınlaştırmaları, Haziran 2023’e kadar en az 150 kişiye ulaşmaları ve eğitimlerini raporlamaları beklenmektedir. Ayrıca Habitat Derneği’nin ve projenin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve projenin elçiliğini yapması beklenmektedir.

Eğitmen Eğitimi’nin detayları nelerdir?

 • 9-12 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olan Eğitmen Eğitimimiz, fiziksel olarak gerçekleştirilecektir.
 • Katılımcıların program sürecinde konaklama, yeme içme ve ulaşım masrafları katılımcıların programa tam katılım sağlamaları koşulunda tarafımızca karşılanacaktır.
 • Eğitimin gerçekleşeceği şehir bilgisi sadece başvurusu olumlu sonuçlanan katılımcılarla paylaşılacaktır.
 • Eğitmen Eğitimine tam zamanlı katılım gerekmektedir.
 • Eğitim dili Türkçe olup katılımcıların konuştuğu dile göre simultane çeviri desteği sağlanacaktır.
 • Eğitim tamamen ücretsizdir.
 • Tüm eğitim programına eksiksiz katılan katılımcılara eğitmen belgesi verilecektir.

Not: Son başvuru tarihinden sonra ilk aşamada olumlu değerlendirilen kişilerle online mülakat görüşmesi yapılacaktır.

Eğitim Tarihleri: 9-10-11-12 Şubat 2023 

Son Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2023 

Proje hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve eğitim sürecine dair her türlü sorunuzun cevabı için gelecegiesitle@hd-old.trial.works  adresine mail atabilirsiniz.

Google Tools Training of Trainers will be organised on Februrary 9-10-11-12, under Equalize the Future Project. This project is carried out in partnership with UNICEF and Habitat Association. It aims to improve the digital competencies and social entrepreneurship skills of Turkish and non-turkish youth between the ages of 15-24 living in Turkey.

If you want to help increase the employability of young people by improving their competence in using digital technologies, apply for Google Tools Training of Trainers now!

Training contents

 • Google Drive
 • Google Analytics
 • Google Slides
 • Google Forms
 • Google Domains
 • Google Sites
 • Google Ads

Who can be a volunteer trainer?

We are waiting for Turkish and non-turkish youth between the ages of 15-24 to apply for the training if they:

 • Are motivated to become a project trainer as a volunteer,
 • Are able to devote time to the project,
 • Have basic knowledge of technology,
 • Have presentation and communication skills,
 • Will be able to report the trainings they will provide,

NOTE: The training quota is limited to 20 people. Applications are open to all 81 provinces of Turkey.

What are the responsibilities of volunteer trainers?

Volunteer trainers are expected to work in cooperation with the project team, organise at least two trainings every month in line with the training of trainers they receive, disseminate the trainings, reach at least 150 people by June 2023, and report their trainings. They are also expected to carry out the promotional activities of Habitat Association and the project as they act as ambassadors of the project.

What are the details of the Training of Trainers?

 • Our Training of Trainers will be held face to face between February 9-12, 2023. 
 • Accommodation, meals, and transportation costs of the participants during the program will be covered by us given that the participants fully participate in the program.
 • Information regarding the city where the training will take place will only be shared with the participants whose application has been accepted.
 • Full-time participation is required for the  Training of Trainers.
 • The training language is Turkish and simultaneous translation support will be provided according to the participants’ request.
 • The training is entirely free of charge.
 • Participants who fully participate in the entire training program will receive a trainer certificate.

Note: After the application deadline, an online interview will be held with those who are accepted for the evaluation phase.

 Training Dates: February 9-10-11-12, 2023 

Application Deadline: February 3, 2023 

You can send an e-mail to gelecegiesitle@hd-old.trial.works  for detailed information about the project and any questions you may have about the training process.