Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan Habitat Derneği, çalışma alanlarıyla ilgili içeriklerin yer aldığı podcast serilerine başladı. Her hafta Küresel Hedefler’e de dokunan farklı bir konunun konuşulduğu podcast yayınları Habitat Derneği’nin web sitesinin yanı sıra, Spotify podcast listelerinden de dinlenebilir. Bu kapsamda ilk kayıtta “21. Yüzyılda Süper Kahraman Olmak” başlığı altında Küresel Hedefler konuşuldu. Bütün çalışmalarında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni odak noktasına alan Habitat Derneği, yayımlayacağı podcast’ler ile bu hedefleri daha fazla insana anlatmayı hedefliyor.