Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP)’ın geçtiği 3 il (Erzurum, Kars ve Ardahan), yaklaşık 90 köy ve kasabada sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi hedefi ile 2017 Şubat – 2019 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Habitat Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programı‘nın çıktılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Ekonomik Kalkınma Programı

Yerel Kalkınma Programı

Ekonomik Büyüme Programı