İstanbul Blockchain Okulu Projesi kapsamında düzenlenen “Blockchain Zirvesi” 23 Ekim 2020 tarihinde online olarak gerçekleşti. Zirve’de blockchain alanında yapılan teknolojik gelişmeler, dezanformasyonla mücadelede gazetecilik alanında geliştirilen blockhain uygulamaları, dünyada hükümet ve merkez bankalarının blockchaine yaklaşımı politikaları ve blockchain token konuları konuşuldu. Pandemi şartlarından dolayı online olarak düzenlenen ve “Blockchain Hızlandırma Programı”nın Demoday’nin de gerçekleştiği etkinlikte kazanan takım Car4Future ekibi oldu.

Habitat Derneği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ortaklığında, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklediği İstanbul Blockchain Okulu Projesi kapsamında düzenlenen “Blockchain Zirvesi”nde blockchain alanında yapılan teknolojik gelişmeler, dezanformasyonla mücadelede gazetecilik alanında geliştirilen blockhain uygulamaları, dünyada hükümet ve merkez bankalarının blockchaine yaklaşımı politikaları ve blockchain token konuları konuşuldu. Pandemi şartlarından dolayı online olarak düzenlenen ve “Blockchain Hızlandırma Programı”nın Demoday’nin de gerçekleştiği etkinlikte kazanan takım Car4Future ekibi oldu. Zirve, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan’ın açılış konuşmaları ile başladı. Toplumda pozitif algı yaratmak, geleceğin yetkinlikleri açısından bakıldığında uzmanları nasıl yetiştirebiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Sanayi 4.0 ile gelişen başta yapay zekâ ve nesnelerin interneti alanındaki teknolojilerin var olan sosyoekonomik yapıyı da değiştirmeye zorladığını söyleyen Sezai Hazır, toplumda pozitif algı yaratmak ve geleceğin yetkinliklerini göz önünde bulundurarak bu alanda uzmanları nasıl yetiştirebiliriz düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi. Habitat olarak iklim krizini göz önünde bulundurarak ve pandeminin de başlamasıyla birlikte bütün sertifikalarımızı blockchain teknolojisi ile vermeye başladıklarını, bu sayede 4 bin ağacın kesilmesine engel olduklarını belirten Hazır, önümüzdeki dönem blockchain alanında oluşturduğumuz müfredatı topluluk merkezlerimizde de vererek bu eğitimleri yayınlaştırmayı amaçladıklarını vurguladı. Türkiye’nin 200’ü aşkın finans kuruluşunun üye olduğu ve temel amaçlarının finansal okuryazarlığı artırmayı amaçlayan bir birlik olduklarını belirten İlkay Arıkan, her bir üyemiz kendi alanlarında ve bünyelerinde geliştirmeye çalıştıkları teknolojik yenilikler ile yeni dünyaya adapte olmaya çalıştığını söyledi. Geleceğin finans kuruluşlarının para yönetmekten çok teknolojiyi yöneten şirketler olacağını vurgulayan Arıkan, blockchain okuluna verdiğimiz destek ile gençlerin önünü açma ve onlara yeni yetkinlikler kazandırma konusunda destek olmanın birlik olarak onları mutlu ettiğini belirtti.

Habitat Derneği Proje Yöneticisi Ece Vural’ın modersayonunda ve Södertörn University Medya Teknolojileri ve Gazetecilik Bölümü’nden Doç. Dr. Walid Al-Saqaf’ın konuk olduğu” Blockchain Dezenformasyonla Mücadelede Yardımcı olabilir mi?” oturumu ile devam etti. Blockchain’e baktığımda içinde birden fazla boyutu olduğunu ve ana boyutlarından birinin ise değişmezlik olduğunu söyleyen Walid Al-Saqaf, blockchain tabanında saklanan bir bilgiyi değiştirmenin mümkün olmadığını bu nedenle blockchain teknolojisininin gazetecilik alanında kullanılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Walid Al-Saqaf ayrıca dezanformasyonla mücadelede gazetecilik alanında geliştirilen blockhain uygulamalarından ve bu konuda geliştirdiği projesinden de bahsetti. Bir diğer konuk ise Cenevre Internet Platformu’nun da Digital Watch Observatory bünyesinde editör ve aynı zamanda Sırbistan Bitcoin Derneği Başkan Yardımcısı Arvin Kamberi oldu. Arvin Kamberi, dünyada hükümet ve merkez bankalarının blockchaine yaklaşımı politikaları ve uygulamalarından bahsetti. Ayrıca blockchain teknolojisinin geleceği de konuşuldu. Blockchain Zirvesi, İstanbul Blockchain Women’ın kurucu üyeleri Ebru Güven ve Başak Burcu Yiğit, MenaPAY’dan Çağla Gül Şenkardeş, TAGES’ten Leyla Arsan ile CryptoIndexSeries’ten Gökçe Philips’in konuk olduğu “Tokenizasyon” oturumu ile devam etti. Bu oturumda “blockchain token” hakkında konuşuldu. Ardından BAU BlockchainIST Center Direktörü Bora Erdamar, Blockchain Araştırmacısı, Yazar Turan Sert ile Solak Partners Yönetici Ortağı Elçin Karatay’ın katılımıyla gerçekleşen “Dünyada Blockchain” oturumunda ise blockchain teknolojisi alanındaki yeni gelişmelerden bahsedildi.

Oturumların ardından birbirinden başarılı takımların yer aldığı Türkiye’nin ilk online “Blockchain Hızlandırma Programı”nın kazanını açıklandı. 8 haftalık eğitim ve mentorluk desteğinin sonunda yapılan sunumlarda kazanan takım Car4Future ekibi oldu.