UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınan ve Müzik Kenti olarak tescillenen Kırşehir’in sahip olduğu zengin müzik kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “UNESCO Müzik Şehri Kırşehir’de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi Projesi” tanıtım toplantısı yapıldı.

Kırşehir Valiliği yürütücülüğünde; Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Neşet Ertaş Abdal Kültürünü Yaşatma Dayanışma Derneği ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülecek projenin tanıtım toplantısı, KAEÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın açılış konuşmasında söz aldığı proje tanıtım toplantısı, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Derya Aydın’ın yaptığı sunum ile sona erdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yaptığı açılış konuşmasında projeyi önemli kılan hususlardan bahsetti:

“Projeyle ilimizin önemli değeri olan Abdal kültürünün icracıları başta olmak üzere yetenekli gençlerimiz desteklenecek. Bu proje ilimizdeki müzik kültürünü besleyecek, müzisyenlerin sektördeki gelişmelere uyumunu, müzik aletleri imalatı ve müzik icrası gibi mesleki becerileri kazanmalarına katkı sağlayacaktır. Bu projeyi önemli kılan hususlardan biri de özel insanlar olarak değerlendirdiğimiz 5-10 yaş arasındaki hafif düzeyde otizmli çocuklarımızın hedef grup olarak seçilmesidir. Bu durumdaki yetenekli 20 otizmli çocuğumuz eğitilerek sosyalleşmelerine destek olunacak.”

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Kırşehir’in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınmasında Abdal müzik geleneğinin ve bozlak kültürünün büyük etkisi olduğuna işaret ederek, “İlimizin tarihsel ve kültüre mirası içerisinde bulunan, gelecek nesillere özgün şekilde aktarmakla yükümlü olduğumuz bozlak müziğinin icrası kadar bilimsel şekilde incelenmesi de önümüzde bir görev olarak durmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise yaptığı açılış konuşmasında, projeyi sürdürülebilir kalkınma odağından geniş bir perspektifte değerlendirdi.

“Ülke çapında beğeniyle takip edilen, Kırşehir’de Abdallık geleneğine bağlı müzisyenler tarafından üretilen müzik, günümüzün en çok rağbet edilen dijital ortamlarında yeteri kadar yer alamıyor ve icracılarına yeterli geliri sağlayamıyor. Bu proje; sanatçıların dijital mecralara dahil olması için gerekli ekipmanın sağlanması ve dijital becerilerinin artırılmasına katkı sağlarken, müzik kültürümüzün temsilcilerinin geleneksel köklerinden kopmadan çağın gereklerine uygun şekilde sanatlarını icra edebilmelerine de olanak sağlayacaktır. Geniş çerçevede düşünüldüğünde, UNESCO Müzik Şehri olan Kırşehir’in projenin etkileri sayesinde; müziğini dijital mecralara taşıyabilmiş, kültürel mirası ile bu kültürün temsilcilerini koruyarak sosyo-ekonomik sürdürülebilirliklerini sağlayabilmiş, müzik odaklı çok çeşitli sosyal ve endüstriyel faaliyetler içeren, müzik ile tam entegre olmuş ve bu alanda markalaşmış bir şehir haline gelmesine destek olunacaktır.”

Kırşehir’in kültürel değeri Abdal müziği icracılarını ve yetenekli gençleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Kırşehir’in müzik sektöründeki dijitalleşmeye uyum sağlamasına yönelik bir dizi atılım gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda ilk etapta, müzik çalışmalarının yüksek kalite standartları ile işitsel ve görsel olarak kayıt altına alınabilmesi ve dijital mecralarda yayınlanabilmesi için Dijital Müzik Stüdyosu ve YouTube Çekim Odası kurulacaktır. Proje kapsamında ilerleyen yıllarda ilde, dijital mecralara yönelik ekipman ve bilgi seviyesinin artırılması sayesinde, Abdal müziği temsilcilerinin çağın gereklerine uygun bir şekilde sanatlarını icra edebilmelerine imkan sağlanacaktır. Proje kapsamında kurulacak olan Bozkır Müzik Akademisi’yle, Kırşehir’de yaşayan, Abdallık geleneğine mensup, herhangi bir yerde sigorta kaydı bulunmayan, 18-30 yaş arası 30 gence; Dijital Pazarlama Yöntemleri Sertifika Programı, Uygulamalı Dijital Beceri Geliştirme, Dijital Reklamcılık ve Okuryazarlığı, Sosyal Medya Yönetimi alanlarında eğitimler verilecektir.

Ayrıca, yetenekli gençlerin müzik aletleri imalatı gibi mesleki beceri geliştirmelerine destek olacak faaliyetlerle ilde, müzik aletleri imalat sektörünün geliştirilmesi ve bu sayede yeni istihdam alanları oluşturulması hedeflenmektedir. Bağlama ve davul gibi Kırşehir’de yüzyıllardır geleneksel olarak çalınan enstrümanların üretilmesi için Müzik Aletleri Yapım ve Bakım Onarım Atölyesi kurulacaktır. Proje kapsamında üretilen ürünler için de Ürün Satış Kanalları oluşturulacaktır.

Proje kapsamında kurulacak olan Terapötik Ritim Atölyesi’nde, çocuk ve yetişkin gruplara eğitimler verilecektir. Kırşehir’deki okullarda bulunan kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören 5-10 yaş arası 20 hafif düzey otizmli çocuğun eğitime katılımı sağlanacaktır.

Son olarak, Kırşehir’de yaşayan müziğe yetenekli gençlerin keşfedilebilmelerini kolaylaştıracak Genç Müzisyenleri Keşfetme ve Farkındalık Oluşturma Çalışmaları yürütülecektir. Bu sayede hem genç müzisyenlerin kendileri hem de aileleri, müzik alanındaki eğitim ve kariyer olanakları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu doğrultuda, seminer ve teknik geziler düzenlenecektir.