fbpx

Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi Dijital Beceri Geliştirme Programı

Proje Hakkında

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğinde ve Habitat Derneği’nin yürütücülüğünde hayata geçirilmiştir. Proje ile çalışma hayatında aktif olarak yer almayan (ne istihdamda ne eğitimde) gençlerin dijitalleşme özelinde mesleki becerilerinin artırılması ve bu yolla da istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflenmiştir.

İki ayrı aşamadan oluşan proje kapsamında katılımcılar, 1. ve 2. faz eğitimleri sonunda toplamda 72 saatlik bir eğitime tabi tutulmuştur. İlk faz kapsamında katılımcılar, E-ticaret, Dış Ticaret, Sosyal Medya Pazarlaması ve İletişimi modüllerinden oluşan 36 saatlik bir eğitimden geçmiştir. Bu eğitimlere gerekliği devamlığı sağlayan ve eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda gerekli başarıyı gösteren katılımcılar ise sektörel bazlı uzmanlık eğitimlerine dahil edilmiştir. Eğitim programının ikinci aşamasında ise katılımcılar, aralarında CATIA, Opera Otel Yönetim Sistemi, NedGraphics, SolidWorks ve Logo Tiger programlarına yönelik olarak oluşturulan uzmanlık eğitimlerini tamamlamışlardır.

Proje dönemi olan Ekim 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında, 1. Faz eğitimlerini başarıyla tamamlayan 3005 katılımcı arasından sınavda gösterdiği başarı ve devamlılık yüzdesine göre seçilen 166 katılımcı sektörel uzmanlık eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır.

 

Proje kapsamında hayata geçirilen uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra, katılımcıların istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve katılımcıların kariyer planlama becerilerinin geliştirmesi hedefiyle, çeşitli sektörlerden önemli isimlerin ağırlandığı İlham Buluşmaları, iş ve staj imkânı oluşturulması için Online Kariyer Fuarı ve Kariyer Planlama Eğitimleri düzenlenmiştir.

Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi Dijital Beceri Geliştirme Programı
Hedef Grup

Çalışma hayatında aktif olarak yer almayan 22-35 yaş aralığındaki bireyler.

Proje Ortakları & Destekçiler
  • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
Uygulama Dönemi

Ekim 2020 – Mart 2021

Müfredat

Birinci Aşama Eğitimleri:

• E-Ticaret

• Dış Ticaret

• Sosyal Medya Pazarlaması ve İletişimi

İkinci Aşama Eğitimleri:

• CATIA

• Opera Otel Yönetim Sistemi

• NedGraphics

• SolidWorks

• Logo Tiger

Kariyer Planlama Beceriler Eğitimleri:

• İş Arayış Sürecinde Etkin Platformların Kullanımı (LinkedIn, Kariyer.net, Europass CV)

• İŞKUR Profili Oluşturma ve İŞKUR Destekleri

• Mülakat Teknikleri

• Kariyer Planlama

• İş Hukuku

Proje İlleri

81 İl

Güncel Durum

Birinci Aşama Eğitimleri: 3005

İkinci Aşama Eğitimleri: 166

İletişim