fbpx

Dijitalde Hayat Kolay

Proje Hakkında

Dijitalde Hayat Kolay Projesi, 2014-2019 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığında sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için temel itici güç olan bilişim teknolojilerinin herkes tarafından erişilebilir olması hedefiyle yola çıkmıştır. Henüz internet ile tanışmamış veya internet kullanımı konusunda yetkin olmayan 50.000 kişiye (%61 kadın – %39 erkek) İnternet Okuryazarlığı Eğitimleri vererek dijital dönüşümü 81 ilde hızlandırmayı amaçlayan proje, Türkiye’den kapsayıcı iş modellerine örnek gösterilen ilk proje olma özelliğine sahiptir.
Dijitalde Hayat Kolay Projesi, 2019 yılı itibariyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığında kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmeyi ve ekonomiye katılmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda 81 ilde gerçekleştirilen Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama Eğitimleri ile yüz yüze ve çevrim içi olarak 5000’den fazla kadına ulaşılmıştır. Eğitimlerden yararlanan kadınların 500’ü ile Tasarım Odaklı Düşünme Atölyeleri gerçekleştirilmiş ve devamında 100 tanesine mentörlük desteği verilmiştir.
Dijitalde Hayat Kolay Projesi yeni döneminde, 2022 yılının sonuna kadar 10.000 kadına ulaşmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında kadınların dijital okuryazarlık, internetin tarihsel dönüşümü, dönüm noktaları ve hayatımızı kolaylaştıran yanları, dijital vatandaşlık, dijital hukuk, internet güvenliği ve sosyal medya araçlarına giriş gibi konular hakkında bilgi birikimlerini artıracak Dijital Okuryazarlık Eğitimleri ile pazar araştırması, geleneksel ve dijital pazarlama, internet reklamcılığı ve e-ticaret konuları hakkında becerilerini geliştirecek Dijital Pazarlama Eğitimleri verilmesi ve yenilikçi çözümler üretme, kullanıcı odaklı perspektif ve problem çözme, rasyonel ve analitik araştırma yapma becerilerini geliştirecek Tasarım Odaklı Düşünme Atölyeleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Eğitimlerden faydalanan kadınların işlerini geliştirmeleri konusunda ise Mentörlük ve Hibe Destek Programları uygulanacaktır.
Dijitalde Hayat Kolay
Hedef Grup

18 yaş üzeri kadınlar

Proje Ortakları & Destekleyiciler
 • Habitat Derneği
 • Türk Telekom
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Uygulama Dönemi
 1. İnternetle Hayat Kolay (2014-2019)
 2. Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay (2019-2021) 
 3. Dijitalde Hayat Kolay (2021-Halen)
Müfredat
 • Dijital Okuryazarlık Eğitimi
 • Dijital Pazarlama Eğitimi
 • Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi
 • Mentörlük ve Hibe Destek Programı
Proje İlleri

81 il

Güncel Durum
 1. Dönem: 50.000 Kişi / 350 Eğitmen
 2. Dönem: 5323 Kişi / 61 Eğitmen
 3. Dönem: (devam ediyor)
İletişim