fbpx

UNESCO Müzik Şehri Kırşehir’de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi

Proje Hakkında

UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınan ve Müzik Kenti olarak tescillenen Kırşehir’in sahip olduğu zengin müzik kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “UNESCO Müzik Şehri Kırşehir’de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi Projesi,” Kırşehir Valiliği öncülüğünde, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Neşet Ertaş Abdal Kültürünü Yaşatma Dayanışma Derneği ve Habitat Derneği paydaşlığında yürütülecek.
Kırşehir’in kültürel değeri Abdal müziği icracılarını ve yetenekli gençleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Kırşehir’in müzik sektöründeki dijitalleşmeye uyum sağlamasına yönelik atılım gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda ilk etapta, müzik çalışmalarının yüksek kalite standartları ile işitsel ve görsel olarak kayıt altına alınabilmesi ve dijital mecralarda yayınlanabilmesi için Dijital Müzik Stüdyosu ve YouTube Çekim Odası kurulacaktır. Proje kapsamında ilerleyen yıllarda ilde, dijital mecralara yönelik ekipman ve bilgi seviyesinin artırılması sayesinde, Abdal müziği temsilcilerinin çağın gereklerine uygun bir şekilde sanatlarını icra edebilmelerine imkan sağlanacaktır. Proje kapsamında kurulacak olan Bozkır Müzik Akademisi’yle, Kırşehir’de yaşayan, Abdallık geleneğine mensup, herhangi bir
yerde sigorta kaydı bulunmayan, 18-30 yaş arası 30 gence; Dijital Pazarlama Yöntemleri Sertifika Programı, Uygulamalı Dijital Beceri Geliştirme, Dijital Reklamcılık ve Okuryazarlığı, Sosyal Medya Yönetimi alanlarında eğitimler verilecektir.
Ayrıca, yetenekli gençlerin müzik aletleri imalatı gibi mesleki beceri geliştirmelerine destek olacak faaliyetlerle ilde, müzik aletleri imalat sektörünün geliştirilmesi ve bu sayede yeni istihdam alanları oluşturulması hedeflenmektedir. Bağlama ve davul gibi Kırşehir’de yüzyıllardır geleneksel olarak çalınan enstrümanların üretilmesi için Müzik Aletleri Yapım ve Bakım Onarım Atölyesi kurulacaktır. Proje kapsamında üretilen ürünler için de Ürün Satış Kanalları oluşturulacaktır.
Proje kapsamında kurulacak olan Terapötik Ritim Atölyesi’nde, çocuk ve yetişkin gruplara eğitimler verilecektir. Kırşehir’deki okullarda bulunan kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören 5-10 yaş arası 20 hafif düzey otizmli çocuğun eğitime katılımı sağlanacaktır.
Proje kapsamında son olarak, Kırşehir’de müziğe yetenekli gençlerin keşfedilebilmelerini kolaylaştıracak Genç Müzisyenleri Keşfetme ve Farkındalık Oluşturma Çalışmaları yürütülecektir. Bu sayede hem genç müzisyenlerin kendileri hem de aileleri, müzik alanındaki eğitim ve kariyer olanakları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu doğrultuda, seminer ve teknik geziler düzenlenecektir.

PROJE HABERLERİ

UNESCO Müzik Şehri Kırşehir’de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi

Hedef Grup

 • 18-30 yaş genç grubu
 • 5-10 yaş çocuk grubu

Proje Ortaklıkları&Destekleyiciler

 • Habitat Derneği
 • Kırşehir Valiliği
 • Kırşehir Belediyesi
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ)
 • Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Neşet Ertaş Abdal Kültürünü Yaşatma Dayanışma Derneği

Uygulama Dönemi

2022 – 2023

Müfredat

 • Dijital Pazarlama Yöntemleri Sertifika Programı
 • Uygulamalı Dijital Beceri Geliştirme
 • Dijital Reklamcılık ve Okuryazarlığı
 • Sosyal Medya Yönetimi

Proje İlleri

Kırşehir