fbpx

Dönüşen Kobi Programı

Proje Hakkında

Covid-19 pandemisi dünyayı sağlık krizi açısından etkisi altına almışken, pandeminin beraberinde getirdiği ekonomik sorunlar da derinleşerek devam etmektedir. Büyük firmalarla karşılaştırıldığında daha kırılgan bir piyasaya ve finansal yapıya sahip olan KOBİ’lerin, Covid-19 pandemisi döneminde dayanıklılıklarının artırılıp sürdürülebilirliklerinin sağlanması kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Standard Chartered Foundation tarafından finanse edilen, Youth Business International ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen Dönüşen KOBİ Programı, Covid-19 sebebiyle zorluk yaşayan KOBİ’lerin ve girişimcilerin teknoloji ve finans alanında dayanıklılıklarını artırmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, KOBİ’lere ve girişimcilere  yönelik olarak Finansal Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm eğitimleri verilmektedir. 600 katılımcıyaulaşılması hedeflenen eğitimlerin yanı sıra, sene sonunda gerçekleştirilecek olan Girişimcilik Kampı ve Hızlandırıcı Programı’na dahil olup seçilen 5  katılımcıya  hibe desteği verilecektir.

Dönüşen Kobi Programı
Hedef Grup

KOBİ’ler
Girişimciler

Proje Ortakları ve Destekleyiciler
  • Standard Chartered Foundation
  • Youth Business International
  • Habitat Derneği
Uygulama Dönemi

Ocak 2021 – Aralık 2021

Müfredat
  • Finansal Dönüşüm
  • Dijital Dönüşüm
Proje İlleri

81 il

İletişim