fbpx

RIAC – Bölgesel Entegrasyonu Hızlandırma Programı

Proje Hakkında

AB tarafından finanse edilen RIAC programı, mültecilerin Avrupa işgücü piyasasına entegrasyonunu hızlandırılmış ve sürdürülebilir bir yaklaşımla teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Temel fikir, kurulan küçük, merkezi olmayan birimlerin (RIAC’ler) uygulanmasıyla belirli sektörler veya şirketlerde entegrasyon sürecinin hızlandırılmasını sağlamaktır.

Mültecilerin istihdam edilebilirliği, cinsiyete özgü farklılıkların ortadan kaldırılması ve işverenlerin entegrasyon kabiliyeti gibi parametreler üzerinden değerlendirilen proje kapsamında mültecilerin iş gücüne katılımı ve girişimciliğin teşviki için uzun dönemli ve kapsamlı eğitim ve uygulamalar yer almaktadır.

Projeye Almanya, Danimarka, İtalya ve Türkiye’den toplam sekiz ortak dahil olmuştur ve her bir ortak bir ana konuya odaklanarak projenin kolektif ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

RIAC – Bölgesel Entegrasyonu Hızlandırma Programı
Hedef Grup

18-55 yaş arası Suriyeli mülteciler

Proje İlleri

İstanbul

Proje Ortakları & Destekleyiciler
  • Pro Arbeit – Kreis Offenbach – Kommunales Jobcenter
  • KIZ SINNOVA (Almanya)
  • Esbjerg Kommune (Güney Danimarka)
  • Alisei (Orta İtalya)
  • C.I.D.I.S. (Güney İtalya)
  • Habitat (Türkiye)
  • IGAM (Türkiye)
Uygulama Dönemi

2018 – 2020

Güncel Durum

36 katılımcı

Proje Hedefi:
108 Katılımcı

32 iş hayatına katılım

Güncelleme Tarihi: 19.11.2018

Müfredat
Girişimcilik Eğitimleri,
Fikir Üretme Kampları,
Sunum Teknikleri,
Girişimcilik Kampları,
Hızlandırıcı,
Mentorlük,
Muhasebe ve
Şirket Kurulumu.
İşe Hazırlık Eğitimleri.
Bültenler
İletişim

İlgili Haberler