fbpx

AGORA

Proje Hakkında

Gençlik katılımını yerel düzeyde destekleyen non-formel eğitim yaklaşımlarının değişimi ve geliştirilmesi ve yerel düzeyde gençlik katılımını güçlendirici yeni ve inovatif yaklaşımların geliştirilmesi.

Protekiz’den ECOS – Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento isimli gençlik sivil toplum kuruluşunun başvuru ve 7 ülkeden 9 geçlik STK’sının ortaklığında 18 ay uygulanacak projede ülkelerin kendi yerel gençlik katılım modelleri tartışılacak ve bu modellerin geliştirilmesi yukarıda bahsedilen etkiyi oluşturması amacı ile sağlanır.

AGORA

Proje Ortaklıkları&Destekleyiciler

 • ECOS – Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento PORTEKİZ,
 • Municipality Center of Creative Services of Eastern Latvia LİTVANYA,
 • Agenzija Zghazagh MALTA,
 • Ialomita Youth Association ROMANYA,
 • Local Council Slobozia ROMANYA,
 • Creative Activity Center Foundation POLONYA,
 • EuroMed Youth Center TÜRKİYE,
 • Haaslava Municipality ESTONYA,
 • Habitat Derneği TÜRKİYE.

Eylem 4.4 Yenilik ve Kaliteyi Teşvik Eden Projeler Kapsamında AB Gençlik Programları tarafından fonlanır.

Uygulama Dönemi

Ocak 2013 – Ağustos 2014

Beklenen Politika Çıktısı/Kamu Politikası Etkisi

 • Yerel düzeyde gençlik katılımının güçlendirilmesi ve bunun için mekanizmaların oluşturulması;
 • Yerel düzeyde diyalog mekanizmalarının kalitesinin arttırılması için inovatif yaklaşımların geliştirilmesi;
 • Yerel yönetimler ve yerel gençlik STK’larının ortaklaşam çalışarak yerel gençlik politikaları oluşturmaları;
 • Non-formal eğitim metotları ile daha kapsayıcı yerel gençlik katılımı modellerinin oluşması ve bunların paylaşılması.