fbpx

Barış Eğitiminin Anaakımlaştırılması: Yeterlilik Çerçevesi

Proje Hakkında

‘Barış Eğitiminin Anaakımlaştırılması: Yeterlilik Çerçevesi’ (‘Mainstreaming Peace Education: Competence Framework’) Barış Eğitimlerinin profesyonelleştirilmesi ve eğitimciler, ögreniciler ve kurumlar için eğitimsel bir yayın aracılığıyla Barış Eğitiminin teşvik edilerek hem kurumların kapasitelerinin hem de kurumlararası ortaklıkların geliştirilmesini amaçlanmıştır.

Barış Eğitiminin Anaakımlaştırılması: Yeterlilik Çerçevesi

Hedef Grup

Projenin hedef kitlesini, 15-29 yaş arası farklı sosyal gruplardan gençler oluşturmaktadır.

Proje Ortaklıkları&Destekleyiciler

  • Almanya – EIF
  • İngiltere – Asha Centre
  • Hollanda – UNOY
  • Türkiye – Habitat Derneği
  • Letonya – Humana People to People in Latvia

Uygulama Dönemi

2014 – 2016

Müfredat

  1. Barış ve Barış Eğitimi konularını kavramsallaştırmakta
  2. Barış Eğitimi yeterliliklerini, öğrenme adımları ve çıktılarını anahatlarıyla tanımlamakta
  3. Eğitimsel kılavuzlar ve örnek programlar içermekte
  4. Öğrenme adımlarinin geliştirilmesine yönelik rehberlik etmekte
  5. Barış Eğitimine yönelik kaynaklar ve ek okumalar önermektedir.

Yayına ulaşmak için tıklayınız