fbpx

Sosyal Uyum Projesi

Proje Hakkında

Yerel yönetimler ve sivil toplum liderleri toplumsal uyuşmazlıkların çözümünde ve vatandaşların çözüm süreçlerine dahil olmasında ve güçlendirilmesinde işbirliği yapıyor.

Yerel yönetimler ve sivil toplum liderleri toplumsal uyuşmazlıkların çözümünde ve vatandaşların çözüm süreçlerine dahil olmasında ve güçlendirilmesinde işbirliği yapıyor. Bu işbirliği kapsamında:

  1. 6 yerel yönetim çalışanı (farklı bölgelerden ve siyasi partilerden) ve 6 STK temsilcisi (hak savunucuları) Türkiye’de uygulanabilecek ve uyuşmazlıklarn çözümünde katılımcı yaklaşımın oluşturulması
  2. Toplum liderleri, yerel paydaşlar ve fon sağlayacılar ile bir program geliştirilerek seçilen bir pilot bölgede uyuşmazlığın incelenmesi ve çözüm sürecinin başlatılması
Sosyal Uyum Projesi

Proje Ortaklıkları&Destekleyiciler

  • Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI)
  • British Council
  • Habitat Derneği

Uygulama Dönemi

Eylül 2011 – Mart 2012

Politika Çıktısı/Kamu Politikası Etkisi

  1. Katılımcı yaklaşımın uyuşmalzık çözümündeki rolü tanımlandı
  2. Uygulama için temel mekanizmalar, araçlar ve yöntemler araştırıldı ve anlaşıldı
  3. Uyuşmazlık riski yüksek olan toplumlar belirlendi ve bu gruplara geliştirilen metodun uygulanabilirliği değerlendirildi.
  4. 2 pilot grup seçildi ve proje liderleri ve ortakları ve paydaşları ile bu grupların özel ihtiyaçları temelindeki uyuşmazlıkların katılımcı metot ile çözümü planlandı.